Fauna News
Papai Isaac com seu filhote, Baby - Foto: Silvana Davino